08 519 70 666

[email protected]

General conditions

We are sorry to inform you that our general conditions are currently only written in Swedish.

Detta avtal gäller mellan abonnenten och Inleed, bifirma till Yelles AB org. nr 556931-6788 (i följande text kallat Inleed).
Avtalet gäller samtliga tjänster Inleed erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

Avtalstid och avgifter för abonnemanget

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via Bankgiro eller kortbetalning.

Abonnemangets avtalstid sträcker sig från och med den dagen avgiften för abonnentens faktura finns redovisat på Inleed’s bankkonto. Därefter gäller abonnemanget under avtalad tid, som finns specificerat på fakturan. Avtalstidens längd framgår utifrån abonnentens önskade användning av Inleed’s tjänster.
För tjänster som förnyas var 12e månad eller mer sällan kommer Inleed senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att aktiva tjänster inom kort löper ut. Då väljer kund själv om dessa skall förnyas eller ej. Väljer kund att förnya skapas en faktura för den valda perioden. Fakturan skall betalas inom betalningsperioden löper ut annars har Inleed rätt att stänga av kunden och skicka påminnelseavgift samt ränta på fakturan. En förnyelse av tjänster går ej att ångra.

Tjänster som förnyas mer ofta än var 12e månad skickar Inleed ut en faktura om förnyelse för samma priod som innan vid nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av tjänst framåt i tiden och utskickad faktura innebär att tjänsten har förnyats och går ej att ångra.

Avgiftsändringar informeras via Inleed´s hemsida. Dessa ändringar sker i samband med ny avtalad abonnemangstid.

Abonnenten har rätten att när som helst avsluta sitt abonnemang hos Inleed, dock ersätts inte redan betald faktura även om tid kvarstår på abonnentens abonnemang. Ett giltigt avslutat abonnemang sker via de blanketter vi sänder till er i dess fråga.

Observera att vid avslutat abonnemang tas samtlig data bort från Inleed och kommer inte kunna återaktiveras om tiden överskrider sju dagar. Vid återaktivering av abonnemang tar Inleed en avgift på 350 kronor inkl moms.

Överlåtelse av abonnemang är inte tillåtet.

Inleed’s ansvar

Samtliga domäner som Inleed registrerar åt abonnenten ska abonnenten stå som ägare och Inleed som eventuell teknisk kontakt.
Inleed ansvarar för att dagligen ta backup av abonnentens data som är upplagt på Inleed’s servrar om abonnentens köpta tjänst avser webbhotell. Inleed sparar abonnentens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backup system gå ur bruk står Inleed fria från ersättning till kund.
Inleed ansvarar för att abonnentens abonnemang är aktivt på Inleed’s servrar under den tid abonnenten betalat.
All personinformation om abonnenten sparar Inleed under den tid abonnenten är aktiv hos företaget. Inleed tar ansvar för att personinformationen om abonnenten tas bort om abonnenten väljer att avsluta sitt abonnemang hos företaget.
Vid varje planerat driftstop skall Inleed ha meddelat abonnenten minst en dag innan avbrottet.
Undantag:
Vid eventuell krasch och/eller förlust av data oavsett anledning där abonnenten är upplagd, står Inleed fria från ersättning.

Abonnentens ansvar

Abonnentens ansvar mot Inleed innebär för denne att:
- alltid framföra sitt kundnummer vid kontakt med support.
- aktualisera sina identitetsuppgifter.
- inte sälja vidare eller låta tredje part nyttja abonnemanget
- enbart lägga in domäner i Inleed´s system som ägs av abonnenten.
- inte sprida skadligt material såsom virus etc.
- inte bryta mot svensk lagstiftning.
- inte från sitt abonnemang försöka göra några som helst intrångsförsök på övrig data som inte tillhör abonnenten.

Undantag:
Abonnent som innehar kontotypen: Återförsäljare, får sälja vidare sitt konto till tredje part. Dock skall abonnenten stå som kontakt mellan Inleed och tredje part.

Inleed’s rättigheter

Inleed förhåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på Inleed´s hemsida.
Vid eventuell downtime, oavsett orsak, ersätts inte kund.
Vid eventuell polisutredning har Inleed rätten att ge ut uppgifter om abonnenten samt dela med dess data som abonnenten har lagrat hos Inleed.
Inleed har rätt att omedelbart säga upp avtalet om abonnenten utför ett avgörande avtalsbrott.
Inleed förbehåller sig rätten att ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på vår hemsida, www.inleed.se.

Domännamn

Vid beställning av domännamn godkänns även respektive toppdomäns registreringsvillkor.
IIS registreringsvillkor för .se-domännamn
Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att göra ångra.

Extratjänster

Eventuell beställd extratjänst levereras när pengar som skall betalas finns på Inleed’s bankkonto.


Datum: 2008-09-15 - Uppdaterat: 2009-10-15, 2011-12-05, 2013-06-05, 2014-08-28, 2015-10-02

DirectAdmin PHP MySQL Ubuntu Dell IBM