08 519 70 666

Support@inleed.com

News

Welcome to Inleed"s news feed. This is where you receive all our important updates about our services but also random posts about, for example, updates to various publication tools. We ask all our customers to come here to read as often as possible so as not to miss important updates regarding our services. We also recommend that you follow us on Twitter and Facebook for more frequent updates.

Välkommen Elin!

Elin är vårt senaste tillskott på Inleed! Hon kommer hjälpa till på supporten men besitter även programmeringskunskaper och kommer hjälpa till att utveckla tjänster och funktioner.

Är du intresserad av att jobba med oss och älskar webbutveckling? Se gärna tjänsten nedan och ansök om det låter intressant!
Ledig tjänst: Webbutvecklare – Inleed (Blocket jobb)

Se hela gänget under ”Medarbetare”.

Publicerat: 2019-08-06

Vad krävs för att leverera den bästa virtuella servertjänsten 2019?

När det kommer till att välja rätt webbhotell med de rätta tjänsterna, behöver du först förstå vilka behov du själv har.
Detta kan vara väldigt knepigt i början, framförallt om du aldrig har lanserat en hemsida på internet förut.
Nedan finner ni en checklista jag har tagit fram, för att underlätta processen.
Hejsan! Jag heter Alexander Sandvik och driver hittawebbhotellet.se som är en jämförelsetjänst för webbhotell, VPS och dedikerade servrar.

Checklista…
Vilket syfte ska din hemsida fylla?
Är det en vanlig blogg, eller kommer du ha en mer avancerad hemsida?
Behöver du stöd för ett specifika skripts (t.ex. PHP)?
Behöver din hemsida speciell programvara?
Hur stor (eller liten) kommer din webbtrafikvolym vara eller bli?
…Den sista nämnda frågeställning är särskilt viktig i sammanhanget. Eftersom att om du förväntar dig en låg trafik på hemsidan varje månad, kommer du ofta undan med ett webbhotellkonto. Om fallet är tvärtom och du förväntar dig att din hemsida ska driva mycket trafik, är det bästa alternativet att välja en enklare variant av ett VPS konto.
Kort om skillnaden mellan ett webbhotell och en virtuell server (VPS).

Både består av en fysisk server som är placerad i en serverhall. Ett webbhotell är en fysisk server som leverantören har delat upp på många konton. En VPS, precis som ett webbhotell, är också uppdelad i flera delar av servern men med en VPS får man full tillgång till sin del av servern för att exempelvis installera vad man vill.
Detta medför givetvis många fördelar över ett webbhotell, men det kommer vi inte gå in på i den här artikeln.

Om svaret på de andra frågorna landar i att du behöver en VPS, blir nästa naturliga fråga vilken leverantör ska jag välja?
Som tidigare nämnt driver jag hittawebbhotellet där vi arbetar aktivt för att jämföra de 7 bästa leverantörerna av hosting mot varandra för att du som kund ska på ett överskådligt sätt kunna se vilken leverantör du bör välja.

Med det sagt har vi placerat Inleed på plats 1 för vår lista för virtuella servrar.
Vad krävs då för att leverera den bästa virtuella servertjänsten 2019?
Det korta svaret är bäst hårdvara till lägst kostnad, med en bra support.
När vi betygsätter ett webbhotell ser vi på följande faktorer;
1. Kundsupport
2. Stabilitet
3. Prestanda
4. Priset för webbhotellet

Inleed levererar support på alla dimensioner, telefon, epost, chatt och till och med Skype.
Deras fenomenala stabilitet härleds till deras lokala serverhallar som ni finner i Falun och Tällberg. I kombination med 20 gbit/s internet-förbindelse, kom vi fram till på hittawebbhotellet att Inleed levererar den snabbaste upptiden på marknaden, om du ser till ”Första CPU-inaktivitet och ”beräknad inmatningslatens”.

Inleeds prestanda mot priset är dessutom riktigt bra prissatt. Under deras vps flik får du en tydlig struktur över de tre olika VPS paketen de erbjuder. Där det första kostar 199 kr/mån och innehåller Intel Xeon med en processor, 8 GB ram och 100 GB SSD lagring.
Dessutom erbjuder de tillgång till deras egna templates till operativsystemet till din virtuella server, samt möjligheten att välja vilket OS du själv önskar.
Allt detta sammanlagt gör Inleed till den bästa leverantören av virtuella serverar 2019.

Publicerat: 2019-07-18

Nya länken testad och klar!

Som annonserat testkördes nya länken mellan Falun och Tällberg (via Rättvik) natten 17e juni. Skarpa testkörningen pågick från 00.01 till 06.00. Allt gick som tänkt och vi kan äntligen meddela att den är på plats och redo för att användas!

Vi kommer fortsätta att utveckla nätet mellan Stockholm, Falun och Tällberg. Fler uppdateringar att vänta!

Publicerat: 2019-06-19

Färdigställa ny länk 13/6

English is followed further down

Natten den 13/6 kommer vår nya länk mellan Falun och Tällberg att färdigställas. På grund av detta kommer vi ha ett avbrott på tjänster till Tällberg mellan klockan 03.00 till 05.00.

Vi kommer därefter testköra nya länken skarpt den 17/6. Kortare avbrott om några minuter kan förekomma den natten mellan 00.00-06.00.

———————————————

The night of June 13th, our new link between Falun and Tällberg will be completed. Because of this, we will have an interruption of services to Tällberg between 3 am and 5 am.

We will then test drive the new link sharply on 17/6. Short breaks in a few minutes can occur that night between 00.00-06.00.

Publicerat: 2019-06-08

Planerat Servicearbete 27/5

English is followed further down

Kära kund,

Natten den 27e maj kommer ett planerat servicearbete utföras.

Start: 2019-05-27 00:01
Stopp: 2019-05-27 02:00
Beräknad nedtid: 1h.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

———————————————

Dear customer,

The night on 27th of May will we have a scheduled maintenance.

Start: 2019-05-27 00:01 CET
Stop: 2019-05-27 02:00 CET
Estimated downtime: 1h.

We are sorry for any inconvenience this maintenance will cause you.

Publicerat: 2019-05-22

Planerat Servicearbete 11/5

English will follow below.
Natten den 11e maj 2019 kommer ett planerat servicearbete utföras. Detta påverkar alla tjänster.

Servicearbetet innefattar uppgradering av infrastruktur för hela vårt nät.

Start: 2019-05-11 02:00
Stop: 2019-05-11 03:00
Beräknad nedtid: 10 minuter.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför er.

———————————————

On the night of May 11, 2019, a scheduled maintenance will be carried out. This affects all services.

The scheduled maintenance involves upgrading infrastructure for our entire network.

Start: 2019-05-11 02:00
Stop: 2019-05-11 03:00
Estimated downtime: 10 minutes.

We apologize for any inconvenience this may cause you.

Publicerat: 2019-05-07

Avbrott Tällberg 25/4-19

English will follow below.

Jag önskar jag kunde vara positiv till att vi idag slagit besöksrekord på vår egna hemsida med råge. Dessvärre har jag bara anledningar till att vara besviken, ledsen och arg.

När jag startade Inleed för över 12 år sedan så var det just med motiveringen av att kunna leverera en stabil och trygg tjänst för ett bra pris jämfört med konkurrenterna men även ha en engagerad, tillgänglig och tillmötesgående support.

Med den bakgrunden gör det att avbrott som vi hade idag till Tällberg tar extremt hårt. Jag är väl medveten om att en fungerande tjänst är allt för våra kunder och att inte kunna leverera det gör enormt ont. Jag förstår den frustration många av er har och den är fullt förståelig. Jag lider med er!

Vi tog emot första larmet klockan 08.05 och började genast felsöka vad som kunde vara orsaken. Relativt snabbt upptäckte vi att något utanför vår kontroll orsakat avbrottet och hörde genast av oss till våra leverantörer som kunde bekräfta att ett avbrott på kabel hade skett i Borlänge där våra förbindelser till Tällberg går samman.

Jag ber personligen om ursäkt till alla drabbade kunder för dagens avbrott. Det är inte acceptabelt. Det ska bara inte få hända.

Konstant investerar vi i verksamheten, Inleed. Dagligen görs förbättringar för att kunna leverera en bättre tjänst imorgon. Avbrottet som orsakades idag hade kunnat avhjälpas med en ny länk mellan Falun och Tällberg som vi har beställt. Den länken går via Rättvik och passerar aldrig Borlänge. Dessvärre har vi inte fått den länken levererad än. Vi väntar på att vår leverantör ska slutföra denna och hoppas ha igång den inom så snar framtid som möjligt för att kunna leverera en än mer stabilare tjänst till både Falun och Tällberg.

Utöver detta jobbar vi just nu på en helt ny tjänst för de kunder som har krav på högsta tillgänglighet. Vi kallar denna tjänst Prime och innebär, enkelt förklarat, att sin data sprids ut i alla städer där vi har servrar. Det vill säga, Falun, Tällberg och inom kort även Stockholm. Går någon ort ner så fortsätter sidan att fungera på någon av de andra. Tjänsten är inte helt färdigställd ännu men vi räknar med att kunna lansera den i maj månad. För de kunder som är intresserad av att läsa mer om tjänsten går det bra att göra via länken nedan:
https://www.inleed.se/webbhotell/prime/

Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare på Inleed som dagligen jobbar stenhårt för att kunna leverera så bra tjänster och support som möjligt till våra kunder.
Vill också tacka dig, som kund, att ni valt oss. Vi kommer göra allt för att liknande avbrott inte ska ske igen och fortsätta arbetet med dagligen förbättra våra tjänster. Många är frustrerade över dagens avbrott och jag förstår verkligen er ilska. Jag känner likadant. Min förhoppning är att vi kan återfå ert förtroende. Har ni förslag på förbättringar vi kan göra eller om ni undrar något så ber jag er vänligen att kontakta oss.

– Jens Olsson, VD – Grundare

———————————————

I wish I could be positive that today we have hit visitor records on our own website. Unfortunately, I have only reasons to be disappointed, sad and angry.

When I started Inleed over 12 years ago, it was precisely with the motivation of being able to deliver a stable and safe service for a good price compared to the competitors, but also having a committed, accessible and accommodating support.

It makes me extremely sad and disappointed to experience the issues we had today in Tällberg. I am well aware that a functioning service is everything for our customers and not being able to deliver it makes enormous pain. I understand the frustration many of you have and it is fully understandable. I suffer with you!

We received the first alarm at 08.05 and immediately started troubleshooting what could be the cause. Relatively fast we discovered that something outside our control caused the interruption and immediately heard from us to our suppliers who could confirm that a break in cable had occurred in Borlänge where our connections to Tällberg go together.

I personally apologize to all affected customers for today’s break. It’s not acceptable. It should not happen.

We constantly invest in the business, Inleed. Daily improvements are being made to be able to deliver a better service tomorrow. The interruption that was caused today could have been remedied with a new link between Falun and Tällberg that we have ordered. That link goes via Rättvik and never passes Borlänge. Unfortunately, we haven’t received that link yet. We are waiting for our supplier to complete this and hope to have it started as soon as possible in order to be able to deliver an even more stable service to both Falun and Tällberg.

In addition, we are currently working on a completely new service for those customers who are demanding the highest availability. We call this service Prime and means, simply explained, that its data is spread out in all cities where we have servers. That is, Falun, Tällberg and soon also Stockholm. If any place goes down then the page continues to work on one of the others. The service is not yet fully completed, but we expect to be able to launch it in May. For those customers who are interested in reading more about the service, it is good to do this via the link below:
https://www.inleed.com/web-hosting/prime/

I would like to thank my co-workers at Inleed who work hard every day to be able to deliver as good services and support as possible to our customers.
Would also like to thank you, as a customer, for choosing us. We will do everything possible to ensure that similar interruptions do not happen again and continue to work on improving our services on a daily basis. Many are frustrated with today’s break and I really understand your anger. I feel the same. My hope is that we can regain your trust. If you have suggestions for improvements we can make or if you are wondering something, please contact us.

– Jens Olsson, CEO – Founder

Publicerat: 2019-04-25

Ny nod – Stockholm

Förutom Falun och Tällberg kommer vi inom kort börja drifta servrar i Stockholm. Alla tjänster som webbhotell, VPS, CO-location och dedikerad server kommer vara tillgängligt även i Stockholm.

Publicerat: 2019-03-15

Planerat Servicearbete Tällberg 6/3

Natten den 6e mars 2019 kommer ett planerat servicearbete utföras i Tällberg. Detta påverkar endast tjänster som är aktiva i Tällberg. Tjänster som är placerade i Falun berörs ej av detta servicearbete.

Vi jobbar med att förbinda Falun och Tällberg med en svartfiber länk vilket kommer skapa bättre redundans för framtiden till båda noderna. Tyvärr innebär det att arbete den här natten måste genomföras. Inom kort kommer ni kunna läsa på vår hemsida om våra uppgraderingar av vårt nät.

Start: 2019-03-06 00:01
Stop: 2019-03-06 07:00
Beräknad nedtid: 1h.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Publicerat: 2019-03-04

Utökade öppettider

Vi har märkt en högre efterfrågan på telefonsupporten i veckodagarna vilket nu gör att vi utökar våra öppettider mån-fredag till 08.00-21.00. Lördag och söndag har vi öppet 09.00-21.00 precis som innan.

Publicerat: 2019-02-10

Avvikande öppettider 24/11

Nu på lördag den 24e november stänger telefonsupporten kl 15.00 pga julbord för hela gänget.

Publicerat: 2018-11-19

Avbrott Tällberg

Torsdagen den 1a november hade vi ett längre avbrott i Tällberg som orsakades av en underleverantör vilken vi hyr optik från. Orsaken till avbrottet berodde på att en delsträcka mellan Borlänge och Leksand hade dåliga mätvärden och man blev tvungen att åtgärda detta omgående.

Idag, måndag, 5e november hade vi ett kortare avbrott om 10 minuter som tyvärr berodde på samma underleverantör. Felet var hårdvarurelaterat denna gång och en switch behövdes ersättas.

Vi är oerhört ledsna för problem som avbrott likt dessa medför er som kund och vi tar det på fullaste allvar. En dialog med nuvarande underleverantörer och nya har upprättats för att undersöka hur vi kan säkerställa att avbrott som dessa inte påverkar oss i framtiden.

Om ni har några fler frågor gällande dessa avbrott eller om ni funderar över något annat så tveka inte att kontakta oss.

Publicerat: 2018-11-05

Övervaka trafiken

Nu kan man följa sin förbrukade trafik, dag för dag, i kundzonen. Logga in och klicka på ”Trafik” på den tjänst som erbjuder detta. Därefter kan man filtrera i önskat intervall med start från och med 6e september 2018 likt exemplet nedan.

trafik

Publicerat: 2018-09-25

Planerat Servicearbete

Natten den 10e september 2018 kommer ett planerat servicearbete utföras i Falun. Detta påverkar endast tjänster som är aktiva i Falun. Tjänster som är placerade i Tällberg berörs ej av detta servicearbete.

Start: 2018-09-10 04:01
Stop: 2018-09-10 06:00
Beräknad nedtid: 1h.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Publicerat: 2018-09-04

Planerat Servicearbete

Natten den 21a juni 2018 kommer ett planerat servicearbete utföras i Tällberg. Detta påverkar endast tjänster som är aktiva i Tällberg. Tjänster som är placerade i Falun berörs ej av detta servicearbete.

Start: 2018-06-21 00:01
Stop: 2018-06-21 06:00
Beräknad nedtid: 2h.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Publicerat: 2018-06-13

VPN – Surfa anonymt!

Idag släpper vi vår VPN-tjänst med vilket ni surfar helt anonymt med. Ni finner information om tjänsten och pris via länken nedan:
https://www.inleed.se/vpn/

Publicerat: 2018-04-25

Planerat Servicearbete

Natten den 12e april 2018 kommer ett planerat servicearbete utföras i Tällberg. Detta påverkar endast tjänster som är aktiva i Tällberg. Tjänster som är placerade i Falun berörs ej av detta servicearbete.

Start: 2018-04-12 00:01
Stop: 2018-04-12 04:00
Beräknad nedtid: 90 min.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Publicerat: 2018-03-28

Inleed blir internetleverantör

Sedan slutet av 2017 har vi haft möjligheten att erbjuda internet till privatpersoner och företag i Falun- och Borlängestadsnät. Vi driver vidare projekt för att bli anslutna till fler stadsnät runt om i Sverige inom kort. Redan idag kan vi leverera P2P-anslutningar till större delar av Sverige. Kontakta oss gärna om ni önskar veta mer.

Publicerat: 2018-01-11

Uppdaterad design av hemsidan

Sedan några dagar tillbaka har vår egen hemsida fått ett uppdaterat utseende. Skillnaden är inte enorm utan, i vår tro, en del förändringar som gör att den upplevs mer tilltalande.

Har ni tips på förbättringar, funktionella såväl som etiska får ni gärna kontakta oss så ska vi göra vårt yttersta för att utföra dessa.

Publicerat: 2017-07-06

Varför vi väljer Inleed (Veloxia AB)

Kort om Veloxia

Jag heter Jakob Thorselius och representerar företaget Veloxia AB. Vi skapar nischade prisjämförelsetjänster på nätet och genererar leads till våra samarbetspartners.

Vi attraherar köpstark trafik till våra tjänster genom Google, främst via det organiska resultatet. En numera stor och växande faktor för att både ranka bra i Google och samtidigt erbjuda en bra användarupplevelse för användare är snabba laddtider. En sajt som laddar sakta rankar alltså inte bara sämre utan gör besökaren missnöjd.

För att mäta Pagespeed brukar jag använda två gratisverktyg. PageSpeed Insights (från Google) och Pingdom Website Speed Test.

Här följer ett test med båda verktygen för sajten https://www.alltomkreditkort.se/ som vi hostar på en VPS hos Inleed:


Båda verktygen ger dig tips på hur du kan förbättra hastigheten på sajten. I detta fall visar PageSpeed Insights att hastigheten på desktop är bra medan det finns förbättringar att göra på mobil. Oftast brukar det handla om bilder som inte är komprimerade, eller css och javacript-filer som blockerar renderingen.

Pingdom ger en mer specifik bild på hur alla element på en sajt laddar och om det är någonting specifikt som tar lång tid. Ibland kan externa script som man själv inte kan påverka vara en faktor till sega laddtider.

Varför vi valde Inleed

Pris & prestanda
Vi hyr ett flertal VPS:er hos Inleed. Och en av de främsta anledningar till detta är priset. Inleed har enligt mig själv marknadens bästa pris i relation till prestandan man får. Vi kan hosta flera tunga sajter utan något som helst problem.

Support
Supporten på Inleed är av bästa slag. Det är inte sällan jag skriver till Inleed över Skype 24.00 en lördag och får hjälp 5 minuter senare. Många av de tjänster man behöver betala för hos andra leverantörer, löser Inleed gratis.

Gratis SSL & smidig installation
Inleed erbjuder gratis SSL-cert via Let’s Encrypt som skapas genom några enkla knapptryck. Många tar fortfarande betalt för SSL vilket jag själv tycker är onödigt om man inte vill ha ”Extended Validation” som visar företagsnamnet bredvid hänglåset i webbläsaren.

Publicerat: 2017-06-26

Uppgradering av nät

Den 27e april uppgraderade vi vårt nät vilket innebar att kunder, främst som har tjänster placerade i Tällberg, nu har en betydligt bättre svarstid än innan.

Publicerat: 2017-05-02

Gratis WHOIS-skydd

Vi kan nu erbjuda samtliga kunder gratis WHOIS-skydd för sina domännamn. Med andra ord att ens personliga uppgifter döljs vid ett uppslag. Önskar man detta skriver man det i ”Övrigt meddelande”-fältet vid beställning.

Publicerat: 2017-04-05

Så lyckas du med att synas på nätet

Jag heter Jesper Ribacka och driver företaget Ribacka Group AB, där vi är specialiserade på Sökmotoroptimering, affiliatemarknadsföring och hur man driver trafik på nätet. Jag tänkte i det här inlägget berätta hur du kan göra för att komma igång med att öka din synlighet på nätet.

Skaffa en hemsida
För att dina kunder ska kunna hitta till dina produkter eller till ditt företag så behöver du en hemsida. Det är idag väldigt enkelt att få upp en hemsida till skillnad mot hur det gick till för 10 år sedan.

Det första du behöver göra är att välja ett webbhotell som är bra. Vi använder Inleed till våra sajter och är mycket nöjda med resultatet, så därför kommer vi använda Inleed i detta exempel.

Hos Inleed kan du sedan att välja att köpa ett domännamn alternativt flytta dit ett om du redan har köpt ett namn tidigare. Sedan väljer du ett webbhotell-paket som passar dig. Ska du enbart ha en hemsida så fungerar det billigaste alternativet. Ska du driva en verksamhet som kräver att hemsidan laddar supersnabbt och alltid är uppe? Då bör du istället välja en VPS med managed hosting som kostar några hundralappar i månaden. Detta har vi valt och vi är mycket nöjda med resultatet.

Välj ett CMS som passar
Världens största publiceringsverktyg heter WordPress och det är också ett av dom CMS som vi rekommenderar när du ska starta en första hemsida. Inleed har en grym support som hjälper dig att installera din hemsida i WordPress med bara några klick. Är du lite mer erfaren så kan du bygga din hemsida med egen kod, som vi till exempel har gjort till denna kund som är en helt ny online casino guide: GamblingAdvisor.com.

Driv trafik till din hemsida
När du har fått upp din hemsida hos Inleed så är den största utmaningen fortfarande kvar: att få människor att hitta till din sajt. Här finns det lite olika alternativ att satsa på men vi går igenom dom vanligaste.

Sökmotoroptimering är en av dom bästa trafikkällorna på nätet och går kortfattat ut på att ranka så högt upp som möjligt i Googles organiska sökresultat. Här gäller det att du bygger en så bra hemsida som möjligt kring den nischen och de sökorden du vill synas på. Du behöver även få andra hemsidor inom ditt område att länka till dig. Jag rekommenderar att du läser på hur “on-page” och “off-page” optimering går till. Skulle du inte vara intresserad alls av att lära dig hur SEO fungerar så finns det flera bolag som är duktiga på att hjälpa dig. Pineberry är ett exempel på SEO-företag som vi har bra erfarenhet ifrån.

Att använda sig av sociala medier är också ett väldigt kraftfullt sätt att driva trafik till sin hemsida. Instagram fungerar till exempel väldigt bra för webbutiker, framför allt inom mode, där man snabbt kan nå tusentals följare om man är en flitig postare. Facebook är också en utmärkt plattform att få ut nyheter och erbjudanden på och du hittar lätt enkla och smarta sätt att fånga din målgrupp med lite kreativitet. Ett tips här som inte så många gör är att leta upp grupper på Facebook som har din målgrupp. Kontakta gruppägaren och erbjud att få annonsera alternativt starta ett samarbete. Oftast kan du för bara några hundralappar komma igång och göra reklam för tusentals potentiella kunder.

Sist men inte minst så har vi Adwords. Det är de 4 annonserna som ligger ovanför Googles organiska sökresultat och kommer upp när du söker efter något. Här måste du också sätta dig in ganska ordentligt för att inte kasta dina pengar i sjön och ett tips är att testa försiktigt och inte ha för bråttom. Fördelen med Adwords är att du kan nå ett bra resultat på någon månad, medans SEO oftast tar 6-12 månader innan resultatet kommer. Detta kan du självklart också få hjälp med av dom flesta företagen som också kan hjälpa dig med SEO.

Sist men inte minst – ha tålamod
Det viktigaste av allt när du startar en hemsida på nätet är att ha tålamod. Trafiken kommer aldrig direkt och det tar oftast minst 6-12 månader innan trafiken börjar trilla in. Med en av våra nya sajter tog det till exempel över 1 år innan den första trafiken började komma in.

Jag hoppas att du har fått lite mer förståelse över hur du kan gå tillväga för att komma igång med en hemsida och hur du driver trafik på nätet.

Publicerat: 2017-03-01

Uppgradering av webbhotellskonton

Idag har vi uppgraderat samtliga av våra webbhotellskonton. Uppgraderingen innebär att ni utan extra kostnad nu får mer utrymme än vad ni hade innan. Nedan finner ni vad ni hade innan och vad ni blivit uppgraderade till.

Standard (19 kr/mån)
Tidigare: 1000 MB
Idag: 2000 MB

Special (29 kr/mån)
Tidigare: 5000 MB
Idag: 10 000 MB

Återförsäljare (99 kr/mån)
Tidigare: 40 000 MB
Idag: 50 000 MB

Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Publicerat: 2017-02-13

Sökes: First Line Support

Just nu letar vi efter en social och trevlig person som skulle vilja börja jobba hos oss som First Line Support. Är du personen vi söker eller kanske känner någon som skulle passa? Ansök eller tipsa gärna. Ansökan och mer info finner ni via länken nedan:
https://jobb.blocket.se/ledigt-jobb-i-leksand/Inleed/First-line-support/1386246?fl=1&o=0

Publicerat: 2016-12-01

Nya elverk installerade i Falun och Tällberg

Efter mycket arbete så är äntligen våra helt nya elverk installerade i Falun och Tällberg. Elverken är dieseldrivna och startar automatiskt inom 10 sekunder vid eventuellt avbrott från nätleverantören. Under dessa 10 sekunder drivs samtliga servrar med hjälp av vår UPS (batteribackup).

Publicerat: 2016-11-15

Uppgradering till SSD och CL

Uppgraderingen av NS2 till SSD och CloudLinux fungerade fint. Nedan ser ni turordningen för webbhotellsservrarna där som står näst på tur (listan kommer uppdateras allt eftersom servarna uppgraderas):

Server att bli uppgraderad i turordning:
Alla är uppgraderade

Färdiga:
ns1.inleed.net
ns2.inleed.net
ns3.inleed.net
ns4.inleed.net
ns5.inleed.net
ns8.inleed.net
ns6.inleed.net
ns7.inleed.net

Publicerat: 2016-06-28

Serverhallen i Tällberg öppnar

I förra veckan öppnade vi äntligen vår nya serverhall i Tällberg och installerade de första servrarna. Mellan vår hall i Falun och vår hall i Tällberg har vi en svartfiberlänk för att kunna garantera bästa möjliga access mellan hallarna.
Är ni intresserad av redundanta tjänster för utrustning i båda våra hallar så tveka inte att kontakta oss.

För CO-location går det nu att ha en server hos oss med fysisk möjlighet att besöka hallen dygnet runt när som helst på året.

Publicerat: 2016-06-02

Gratis SSL-certifikat med Let’s encrypt

Idag lanserade vi gratis SSL-certifikat med Let’s encrypt åt alla våra webbhotellskunder. Installationen sker genom DirectAdmin. Följ stegen nedan för att genomföra installationen.

1. Logga in i DirectAdmin. Detta kan göras via kundzonen under ”Avancerat”.

2. Klicka på SSL Certificates.

3. Välj ”Free & automatic certificate from Let’s Encrypt” och fyll i informationen i fälten. Klicka på ”Save”.

4. Klart!

Önskar ni att innehållet i public_html ska visas när man besöker adressen via https så ställer ni in det under ”Domain setup” och väljer den domänen det ska gälla för.

Publicerat: 2016-04-14

Inleed DNS

Idag lanserar vi Inleed DNS. Helt gratis DNS-hantering för dig som har en domän hos oss men inte önskar ha något webbhotell kopplat till den. För att aktivera Inleed DNS loggar ni in i kundzonen och väljer ”DNS” bredvid den domän ni önskar aktivera det för. För att tjänsten ska fungera måste domännamnet peka mot Inleed’s namnservrar.

Publicerat: 2016-03-24

SSD och CL till alla webbhotellsservrar

Vi har nu under en längre tid testat SSD på några av våra webbhotellsservrar och är mycket nöjda över resultatet. Därför har vi nu beslutat att uppgradera samtliga webbhotellsservrar till SSD. Uppgraderingen kommer påbörjas redan nästa vecka. Uppgraderingen kan medföra kortare avbrott vilket vi kommer planera till nattetid för att så få kunder som möjligt ska bli påverkade av dessa.

Förutom SSD kommer vi även installera CloudLinux vilket vi under en längre tid också använd på utvalda servrar men nu väljer att installera det på samtliga. Detta medför bland annat så att kunder får en mer isolerad miljö samt kan välja fritt vilken PHP-version man vill använda.

Publicerat: 2016-03-19

Ändring i rutin för förnyelse

På grund av att många väljer att inte betala sina fakturor efter att man förnyat sina tjänster har vi blivit tvungna att göra om i rutinerna för förnyelser. För att förnya en tjänst från och med idag behöver man betala förnyelsen omgående. Tjänsten kommer inte förnyas innan betalning utförts.

Önskar man betala en förnyelse mot faktura behöver man skicka ett mail till oss med önskemål om detta.

OBS, detta gäller endast tjänster som förnyas var 12e månad eller mer sällan.

Publicerat: 2016-01-28

SSD – Nu valbart för VPS

Sugen på en VPS? Nu kan du som beställer en VPS välja om du vill ha din server med snabba SSD eller om du föredrar mer utrymme och väljer mekaniska hårddiskar. För mer information om våra VPS-paket vänligen gå till sidan nedan:
VPS – Priser och paket

Publicerat: 2016-01-07

Slopad avgift för flytt av .SE

Vi vill börja med att tacka alla kunder för 2015 och välkomnar nu 2016 med en rad nya funktioner som väntas komma.
Nytt för 2016 är att vi inte längre tar något avgift för att flytta en .SE-domän till oss.

God fortsättning!

Publicerat: 2016-01-01

Nya program via kundzonen

Nu går det att installera fler program direkt via vår kundzon. Nedan följer samtliga program som går att installera via 1 click install i kundzonen:

WordPress, Drupal, Joomla, Magento, Prestashop, phpBB, MediaWiki, ownCloud, Piwigo

Publicerat: 2015-12-29

.SE för endast 5 kr

December ut har nya som gamla kunder möjligheten att köpa .SE-domännamn för endast 5 kr. Erbjudandet gäller till och med sista December 2015 eller när 100 domännamn blivit sålda.

Publicerat: 2015-12-14

Nya kundzonen är släppt

I förra veckan släppte vi nya kundzonen. Designen är helt förändrad för att anpassa vår nya profil. De funktioner som idag finns i kundzonen är följande:

Webbhotell – Funktionslista
– Domännamn: Skapa, ändra och ta bort
– E-post: Skapa ändra och ta bort
– Vidarebefordringar (e-post) – Skapa och ta bort
– Databaser – Skapa och ta bort
– 1 click install – WordPress
– Ändra huvudlösenordet för kontot (DirectAdmin, FTP och MySQL)

Domännamn – Funktionslista
– Byt namnservrar
– Skapa EPP-kod

VPS – Funktionslista
– Start, stäng av och starta om

Önskar ni någon mer funktion så tipsa oss gärna så ska vi försöka ordna det.

Mvh
Jens

Publicerat: 2015-11-09

Nya kundzonen snart här!

Vi har under en tid utvecklat den nya kundzonen som kommer förenkla administrationen av era tjänster hos oss. I nya kundzonen kommer man kunna hantera samtliga sina tjänster direkt i kundzonen istället för att behöva logga in i andra gränssnitt. Hitintills ser utvecklingen ut enligt nedan:

Webbhotell – Funktionslista
– Domännamn: Skapa, ändra och ta bort
– E-post: Skapa ändra och ta bort
– Vidarebefordringar (e-post) – Skapa och ta bort
– Databaser – Skapa och ta bort
– 1 click install – WordPress
– Ändra huvudlösenordet för kontot (DirectAdmin, FTP och MySQL)

Domännamn – Funktionslista
– Byt namnservrar
– Skapa EPP-kod

VPS – Funktionslista
– Start, stäng av och starta om

Om ni känner att ni saknar någon funktion som ni regelbundet använder och tycker ska finnas med, maila gärna den till support@inleed.se så lägger vi till den. De traditonella gränssnitten kommer självklart inte att försvinna.

Innan kundzonen kommer släppas kommer vi låta några utvalda som anmält sitt intresse att testköra den. Vill ni också vara lite före? Maila ert intresse till support@inleed.se.

Mvh
Jens

Publicerat: 2015-10-13

Välj vilken PHP-version du vill köra

Här om dagen påbörjade vi installationen av CloudLinux vilket bland annat gör det möjligt för dig som kund hos oss att själv välja vilken PHP-version du vill använda. Detta gör du under ”Advanced features” när du loggat in i DirectAdmin, där väljer du, ”Select PHP version”.

I skrivande stund är PHP-version 4.4 upp till 7.0 tillgängliga att använda. Vi lägger dock till nya så snabbt det blivit släppta.

Idag fungerar detta på NS1 och NS8 men vi arbetar med att även få in det på våra övriga webbhotellsservrar.

Mvh
Jens

Publicerat: 2015-09-17

Responsiv design

Det tog längre tid än väntat men äntligen kan mobila enheter också surfa på vår hemsida i lite snyggare stil. Den responsiva delen av hemsidan har äntligen publicerats. Hoppas den uppskattas!

Mvh
Jens

Publicerat: 2015-09-16

Avvikande öppettider supporten

Hej

OBS att mellan den 20e maj (onsdag) till och med 24e maj (söndag) är telefonsupporten stängd. Vi hänvisar till vår e-postsupport på support@inleed.se.
Jourtelefonen är som vanligt öppen för de kunder som tillhandahåller den tjänsten.

Mvh
Jens

Publicerat: 2015-05-19

Inleed med i stor artikel om WordPress!

Inleed uppmärksammas i dagarna i en artikel av Philip Blomsterberg, ägare av SEO-företaget Intripid.

Philip har gjort på sin blogg sökmotoroptimering.se gjort en stor undersökning om vilket som är den snabbaste cache-plugginen för WordPress. Inleed var med och assisterade Philip med de tekniska bitarna av undersökningen.

Publicerat: 2015-04-24

Hej där ute!

Hoppas allt är bra med er! Har varit dåligt med uppdateringar här på ett tag och beklagar givetvis det. Dock betyder inte det att vi inte kämpar på för fullt – snarare tvärtom! 2015 började superspännande och vi kommer om inte allt för långt fram i tiden kunna presentera en ny tjänst vi jobbat med en längre tid. Tjänsten är till för de som vill kunna vara anonyma på internet genom de tjänster vi redan idag erbjuder.

Som alltid uppdaterar vi våra guider regelbundet och är det något speciellt ni vill vi ska ta upp i dem är det bara att höra av sig så ordnar vi det.

Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkommen att kontakta oss.

 

Med vänliga hälsningar
Jens

Publicerat: 2015-03-26

Tack för 2014!

Nu lider året mot sitt slut med sista dagen på året. Vi vill därmed ta möjligheten att tacka för ett spännande och utvecklande år. Vi vill även tacka alla kunder som tagit tid och skrivit litet omdöme om oss vilket ni kan läsa hos Reco’s profilsida om oss, Inleed Webbhotell.

Vi ser fram emot ett 2015 med nya möjligheter och utmaningar tillsammans med er!

Gott nytt år!

/Jens

Publicerat: 2014-12-31

Nginx proxy för Apache

Den 17e november så satt vi upp vår nya miljö för samtliga webbtjänster på alla webbhotellsservrar. Denna uppdatering innebar att vi installerade Nginx som en front till Apache. Detta har resulterat i betydligt snabbare laddningstid på våra kunders hemsidor fortfarande som man kan använda alla tjänster som följer med Apache.

Publicerat: 2014-12-06

Nya serverpaket

Idag har vi uppdaterat våra serverpaket för dedikerad server.

Hittar ni ingen server som passar er? Tveka då inte att höra av er så ordnar vi fram en efter era behov!

Publicerat: 2014-10-14

Managed VPS

Växt ur ditt webbhotellet och dags för nästa steg men kanske inte har full koll på serverunderhåll etc? Då kan vi nu erbjuda våra kunder Managed VPS. Managed VPS med DirectAdmin hos oss fungerar exakt som ett webbhotell fast med dedikerad hårdvara endast för dig. Detta gör det väldigt praktiskt och enkelt att uppgradera från ett traditionellt webbhotells-konto hos oss till en kraftfullare plattform.

Med DirectAdmin på din VPS hos oss kan du skapa hur många underkonton, domäner, e-postadresser, och så vidare, som du önskar.

Beställer du Managed VPS och DirectAdmin ingår även ett backup-konto hos oss kostnadsfritt vilket vi också upprättar i samband med installationen av din miljö.

Publicerat: 2014-09-22

Guider

Nu har vi börjat skriva helt nya guider vilket vi hoppas våra kunder kommer uppskatta. Ni finner guiderna på www.inleed.se/inleed/guider/

Arkivet kommer fyllas på allt eftersom. Har ni speciella önskemål om någon guide ber vi er kontakta oss så ordnar vi det.

Publicerat: 2014-09-16

Uppgradering till 1000 Mbit/s

Igår uppgraderades samtliga kunder från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s. Uppgraderingen ser vi som en del i vår utveckling att erbjuda bra tjänster till våra kunder och kommer därför ingå i ditt pris som ni har idag.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-08-15

Nya priser på domännamn

Hej alla kära kunder (och alla ni andra :))

Idag har vi uppdaterat våra priser på några av de domäner vi säljer. Detta har vi tyvärr tvingas göra då vår domänleverantör har valt att höja sina priser. Ni finner alla aktuella priser på domän under fliken domännamn.

Önskar alla en fortsatt trevlig sommar och tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-07-13

Byt till oss så flyttar vi din hemsida, gratis!

I dagarna har vi lanserat en ny tjänst där vi kostnadsfritt hjälper nya kunder att flytta deras hemsida från nuvarande leverantör till oss.
För att nyttja tjänsten så är det bara att kontakta oss så hjälper vi er med flytten.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-06-12

Välkomnar vår nya VPS-server

Igår blev vår nya VPS-server installerad och den första kunden fick sin Windows-VPS levererad. Vi tycker det är kul att så många väljer oss som leverantör av VPS. Är ni intresserad av VPS så får ni självklart testa några dagar innan ni beställer. Kontakta då vår support så hjälper vi er igång!

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-05-20

Nya kundzonen

Vi har som säkert några av våra kunder märkt börja använda oss av vår nya kundzon vid förnyelse av de tjänster ni har hos oss. Tjänsten är fortfarande under utveckling och ser därför något avskalad ut men för de som är intresserad av att testa finner ni den på adressen nedan:
Kundzon.inleed.net

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-05-14

Kampanj på VPS

Dags för att ta steget till en egen VPS? Nu har vi erbjudande om 6 månader gratis när man köper en VPS i 12 månader. Välj bland Xen, openVZ eller KVM.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-03-31

SSL aktiverat på alla servrar

Nu har vi aktiverat SSL-inloggning till kontrollpanelen på alla servrar. Anger ni dindomän.se:2222 kommer ni skickas vidare till https://nsX.inleed.net vilket är helt normalt.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-03-25

Tjänar pengar genom Inleed

Sedan ett tag tillbaka så är det möjligt att tjäna pengar på att sälja våra tjänster via din egen hemsida, så kallad affiliate-program. För att få tillgång till denna möjlighet så behöver ni besöka Adrecord vilket är det företag vi samarbetar med. Registrera er idag på www.adrecord.com och lägg upp våra annonser på er hemsida.
Lycka till!

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-02-18

APC ersätts med PHP opCode cacher

Igår så ersatta vi vår server med APC (ns2.inleed.net) mot PHP opCode cacher. Detta på grund av att APC har under en längre tid ej varit stabilt på den PHP version vi nu kör på den servern. Det fungerar lika bra som tidigare och inget behövs göras för dig som kund för att det skall fortsätta fungera.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2014-01-14

Bort med Squirrelmail in med Roundcube

Som säkert många av våra kunder vet så erbjuder vi flera olika webmail-klienter. Nu har vi dock tagit steget att sakta avveckla Squirrelmail för att istället fokusera helt på Roundcube. Detta gör vi då vi anser att Roundcube är mycket stabilare och trevligare. Vi kommer dock fortsätta att tillhandhålla Squirrelmail ett tag till för de som gillar den. Dock är nu dindomän.se/webmail samt webmail-knappen i DirectAdmin kopplade till Roundcube.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-11-22

Byte av IP-adress för ns1 samt ns3

Den 10e december är det dags att flytta över ns1 samt ns3 till vår nya ISP. Detta kommer att kräva att båda servrarna kommer behöva byta IP. De kunder som berörs är de som använder externa namnservrar till sina hemsidor hos oss. De kunder som använder våra namnservrar kommer inte att bli berörda. De nya IP-adresserna kommer bli:
ns1.inleed.net -> 5.150.195.194
ns3.inleed.net -> 5.150.195.197

Har ni några frågor om bytet av IP så tveka inte att höra av er till oss.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-11-13

Vi välkomnar vår nya Sitebuilder

I veckan så sjösatte vi vår nya Sitebulder – Ett mycket enkelt verktyg för att utveckla sin egen hemsida utan kunskap om programmering. Ni hittar den på www.inleed.se/sitebuilder.
För att installera den på er hemsida följer ni stegen vilket ni finner på länken ovan.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-11-09

Ny server – Firas med webbhotell och .SE-domän för 9 kr

Nu är vår nya server, ns5.inleed.net, på plats och i drift. I och med detta har vi nu en kampanj om 100 webbhotellskonton och .SE-domän för 9 kr. Erbjudandet gäller för en person och först till kvarn.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-10-31

Ns2.inleed.net utbytt pga hårdvara.

Natten till idag, 25/10, så fick vi problem med hårdvaran till ns2.inleed.net vilket ledde till att vi blev tvugna att flytta alla kunder till en annan server. Flytten gick bra och allt ska fungera som vanligt. Upplever ni några problem så tveka inte att kontakta oss!

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-10-25

Support direkt via Skype

Något som säkert inte alla vet är att förutom telefon, mail och livesupport erbjuder vi även våra kunder att chatta direkt med oss via Skype. Använder ni Skype är ni välkomna att lägga till oss där. Vårat Skype-namn är Inleed.

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-10-16

Failover – Väldigt nära nu!

Senaste tiden har vi jobbat mycket med att applicera failover-funktion för internetförbindelse på våra webbhotellstjänster. Nu börjar vi äntligen närma oss en färdig lösning. Till följd av detta har vi behövt ändra IP på två av våra namnservrar och webbhotellsservrar. Följande ändring har gjort:

ns2.inleed.net – Gamla IP-adressen: 82.99.48.133 – Nya IP-adressen: 5.150.195.195
ns4.inleed.net – Gamla IP-adressen: 82.99.48.146 – Nya IP-adressen: 5.150.195.196

För alla kunder som använder våra namnservrar så behövs inget göras. Dock behöver man, om man använder externa namnservrar uppdatera IP-adressen. Vi beklagar detta men var nödvändigt för att kunna möjliggöra denna funktion. Obs, använder man inte våra namnservrar kommer failover-funktionen ej vara tillgänglig.

Har ni några frågor eller funderingar om detta eller något annat så tveka inte att höra av er!

Telefon: 070 524 63 25
E-post: support@inleed.se

Med Vänliga Hälsningar
Jens

Publicerat: 2013-10-15