08 519 70 666

[email protected]

Planerat Servicearbete

Natten den 10e september 2018 kommer ett planerat servicearbete utföras i Falun. Detta påverkar endast tjänster som är aktiva i Falun. Tjänster som är placerade i Tällberg berörs ej av detta servicearbete.

Start: 2018-09-10 04:01
Stop: 2018-09-10 06:00
Beräknad nedtid: 1h.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.